Permisjon fra Harstad Mc

Fra tid til annen er det gyldig årsak for å ha permisjon fra klubben. Her vises medlemmer som for tiden har fått innvilget permisjon i en periode før dem kan tre inn som medlem igjen.

Pål Ellingsen

Pål Ellingsen

Trond Balswick

Trond Balswick

HARSTAD MC

HMC støtter NMCU
nt06_edited.png

© 2020 : Nettside og vedlikehold utført av Nye Sider AS | nyesider.no 

Høyreklikk ikke mulig. Right click disabled.
Trond Balswick

Permisjon, og er for tiden ikke aktivt medlem i klubben.