top of page

En lang vei å gå og det hele begynte i 1972.

HMC ble stiftet på vårparten 1972, og allerede i startfasen fikk klubben sitt første "klubbhus". Dette var i et tilfluktsrom i Gullhaugen, vis a vis Harstad Sykehus. Det vil si, sykehuset ble ikke åpnet før i 1975.

I bunkersen var det forbudt mot bruk av alkohol, og nøkkelen måtte vi hente på politistasjonen. Ordningen med nøkkel på politistasjonen var HMC`s egen måte å holde internkontroll på. Allikevel var det et voldsomt liv her inne i fjellhula.

Før i tida var det mer vanlig og skrue på syklene, enn det er i dag. Man må huske på at en 750 ifra 70 tallet var en formidabel "vobblemaskin" uten bremser. Det gjaldt alle de forskjellige syklene som var å få kjøpt.
Borre hull i skivebremsene, styredemper, efektannlegg, div. kåpevarianter etc. her var klubbens verksted ett flott utgangspunkt for mekking.

Vel, livet i et bomberom var lykken for klubbens medlemmer. Helt til 1980, da HMC måtte forlate bunkersen etter at brannvesenet hadde vært på inspeksjon, Kravet om egen nødutgang og ventilasjonsanlegg var en umulighet å realisere..
Så fulgte noen år med "tater liv", uten klubbhus. 

Bedre tider ble det i 1985. Klubben fikk tildelt egen tomt i Hagan. Prosjektet ble da et hus på 10 x 10 meter på to plan, enkelt og greit. Sent på høsten i 85 ble tomta tatt ut, og flåte støpt.

Etter en lang og kronglete vei, ble det innflyttings fest i 1987. Lang, da det i over 1 år var stillstand mht. framdrift. Kronglete, da alle budsjetter sprakk.

Byggeprosessen ble gjennomført med begrenset styring. Som eksempel kan nevnes at hele det budsjetterte beløpet var brukt opp før husets overetasje var påbegynt. En del medlemmer gikk lei, og takket for seg.
De som dro i gang prosjektet "nytt klubbhus" skal ha ros for initiativet. Selv om utførelse og avslutning ble utført av andre, var det Kanebogmafiaen som dro det hele i gang. Mange i klubben mener nok at det kanskje ikke er sikkert at det hadde blitt noe nytt klubbhus dersom disse pådriverne ikke hadde vært så aktive som de var.

Å gå i detalj ifra byggeprosessen kan bli mye negativt. Dette er unødvendig, da det tross alt ble et flott klubbhus tilslutt. Det måtte jo bli en del moro med så mange "kokker" på en plass. Allikevel representerte eget klubbhus en ny æra og vekst for HMC.

Huset ble base for en formidabel aktivitets økning i klubben. Nye medlemmer kom til, mange av disse kom til å prege klubben sterkt i årene som kom. Klubbhuset hadde fult hus omtrent hver kveld. I helgene var det mye "Hot Shot" og øl.

Ikke alt egner seg på trykk, så også nærmere detaljer fra alle disse festene.

Våren 95 begynte medlemmene og sysle med tanken om et tilbygg til klubbhuset. Hva det endte med kan jo alle se i dag. Vi kontaktet arkitekt, og etter en del møtevirksomhet og diskusjoner om utforming, forelå tegninger som kunne kalkuleres og "byggesøkes".

Innhentede pristilbud viste behov for kjøp av mye råvarer og et behov for rimelig "mye" kapital... Etter noen (mange) pruterunder, endte summen en del under det som var "svaret" på de første regnestykkene.

Med en egenkapital basert på oppsparte midler fra kontigenter og treff (m.m.) i ryggen, søkte vi Harstad Sparebank om lån. Banken var positiv, og lån ble innvilget. Allikevel manglet noen kroner.
Under byggeprosessen klarte medlemmene å "skrape" sammen de siste kronene og  dermed hadde klubben hele den nødvendige sum tilgjengelig. 

I reneste "Jehovas vitner-stil" myldret det av medlemmer på dugnad. Mange tok nok ut for mye engasjement, og på slutten ble det tungt å motivere seg.

Prosessen, med mange tusen timer dugnad, gikk nærmest knirkefritt. Selv er vi meget fornøyd med det nye klubbhuset. 

Inflyttings seremonien var todelt. Fredag formiddag (10. mai -97) var ordfører, politi, næringsliv, råvareleverandører, arkitekt etc. invitert til takke-lunch.
Fredag kveld var foreldre til alle medlemmene invitert på kaffe. Lørdags kveld hadde vi fest for MC venner i fra nær og fjern.

Klubben fikk mange fine innflytningsgaver, mange av dem vil du kunne se hengende på klubbhuset den dag i dag.

Vi i HMC håper at klubbhuset kan bli base for mange nye fruktbare HMC-år i framtiden, og ALLE som har lyst er hjertelige velkommen til å besøke oss.

Kaffekveld hver onsdag og lørdag er det som regel en kald pils på menyen.

Velkommen !!!!! 

bottom of page