top of page
rødt_merke.png
gult_merke.png
hvitt_merke.png
org_ryggmerke.png
vinge.png
ryggmerke.png
HMC

En oppsummering av HMC-historien

Klubben hadde sin spede start i 1972. Siden da og til i dag har flere hundre personer tilhørt klubbens miljø. Hver og en av disse har sine egne opplevelser i fra sin HMC periode. 

I motorsykkelsammenheng - på Nordkalotten, blir vel ingen fornærmet når det påstås at HMC har vært toneangivende i MC-miljøet de siste 20 år. Dette spesielt gjennom våre treff, som flere år har samlet mer enn 1500 motorsyklister. 

Klubben har også stort sett vært tilgodesett med gode dager. Som en rød tråd gjennom HMC´s historie er å se en svært høy aktivitet. HMC har alltid bestått av en gjeng med motorsyklister som har jobbet hardt mot felles mål. Effekten av dette igjen blir samhold og et bra miljø.

Intet tre vokser inn i himmelen. HMC har også hatt sine nedturer og smerteperioder. Vi føler vel selv at også disse har vært nyttige, og at noe positivt kommer ut av nedgangstider også. 

I den følgende kronolog, er der beskrevet noen hendelser som har preget MC klubben HMC. Da dette som nevnt er en krympet kortverson, er mange ting utelatt. Verket er også et "ikke fullført" produkt, beskrevet ut fra egen hukommelse og subjektive opplevelser av årene som er gått. 

bottom of page