top of page

Den årlige treffarbeiderfesten, samt årets Høstfest, er nok en gang forbi og vi takker alle som var tilstede og gjorde kvelden fullverdig for oss.  Å kunne takke alle de flotte treffarbeiderne som legger ned masse god jobb i å hjelpe oss med gjennomføringen av treffet, er for oss viktig. Uten dere ville ikke treffet blitt det samme, så en stor TAKK til dere alle :) Etter masse gos mat og mye latter fortsatte kvelden med årets Høstfest. Godt oppmøte og besøk fra både nær og fjern. En skikkelig god fest sammen med masse flotte mc-folk, og vi takker alle som var med å gjøre kvelden til en lang og god fest med masse morro. Vi sees plutselig igjen :)

Treffarbeiderfest
Høstfest2019
bottom of page